Huisregels

Huisregels Helena Massage & Reiki

 

 1. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 2. In verband met de hygiëne worden de handdoeken en (bad)lakens die eigendom zijn van Helena Massage & Reiki na elke behandeling gereinigd.
 3. Er worden uitsluitend massages gegeven die op deze site genoemd worden en geen erotische massages.
 4. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 5. Massage kan een mooie aanvulling zijn op de reguliere gezondheidszorg. Met ernstige klachten kunt u beter (eerst) een reguliere arts bezoeken.
 6. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.
 7. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 8. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 9. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 10. Indien men zich met Botox en/of Fillers heeft laten behandelen, dient dit voor aanvang van de massage aangegeven te worden. Een massage van het desbetreffende gebied kan leiden tot verschuivingen en ontstekingen.
 11. Helena Massage & Reiki is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 12. Helena Massage & Reiki is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, allergieën, blessures en medicijngebruik.
 13. Helena Massage & Reiki behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 14. Flyer Wkkgz
 15. Behandelingen vinden alleen plaats op afspraak.
 16. Gelieve een gemaakte afspraak minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren, anders wordt deze in rekening gebracht.
 17. Privacy verklaring
 18. Cookiebeleid